CONFLICTMEESTER

Conflictmeester is het bedrijf van advocaat-mediator Joyce Korver. In mijn 32 jaar lange carrière als advocaat word ik pas ingeschakeld als het probleem al is geëscaleerd in een conflict. “Schieten vanuit de loopgraven”, hoge rekeningen en altijd een onzekere uitkomst. Als mediator kom ik in een eerder stadium in beeld. Het stadium waarbij er al wel een conflict is maar partijen er nog samen met mij uit proberen te komen. Als burn-out coach word ik gebeld als een werknemer al langdurig thuis zit. Als conflictmeester werk ik preventief, samen zorgen we ervoor dat gedoe en problemen worden opgelost voordat het een conflict wordt. Je krijgt van mij het gereedschap om een conflict in de kiem te kunnen smoren. Een conflictvrij bedrijf. Het kan echt!

MEER TE WETEN KOMEN

JE BENT EEN..

Je bent enthousiast over je bedrijf en je werkt graag en hard. Ongevraagd krijg je ook altijd zaken op je bord waar je eigenlijk geen trek in hebt. Er is altijd wel ergens gedoe of een probleem dat moet worden opgelost. Deadlines die niet worden gehaald; een werknemer die al weken “ziek” thuis zit; medewerkers die op eilandjes lijken te werken; discussies met je zakenpartner;

Als je niks doet mondt het gedoe uit in schurende, tijdvretende conflicten en voor je het weet ben je tijd aan het vermorsen met gesprekken met de advocaat en een procedure met ongewisse uitkomst.

Hoe?

Hoe zou het zijn …

 • …als je op zo’n moment even met mij in gesprek kunt gaan, dat ik met je meekijk en met je mee denk, je praatpaal, sparring partner
 • …als je inzicht hebt in hoe jouw medewerkers reageren op een conflict.
 • .. als je weet welke conflictstijl mensen hebben, zodat je daarop kunt sturen.
 • …als je de cruciale signalen kunt herkennen van een naderend conflict
 • …als je het gereedschap hebt om conflicten meteen de kop in te drukken.

Je onderneming conflictvaardig maken kan zoveel opleveren. De investering verdient zich met gemak terug. Als we alleen al kijken naar de financiële gevolgen van ziekteverzuim van een enkele werknemer met een modaal inkomen. En denk ook eens aan stroeve verhoudingen met een leidinggevenden, managers die op elkaar niet goed begrijpen, al die schurende, tijdvretende situaties. Stel je eens een stijging in de arbeidsproductiviteit van 10-20 % voor. Dat is haalbaar als er geen tijd en energie wordt vermorst met gedoe en problemen.

Een innovatieve onderneming en organisatie investeert in conflictvaardigheid!

Smoor het conflict in de kiem en ontwikkel  investeer in een conflictvaardig bedrijf:

 • Cruciale signalen herkennen van een naderend conflict
 • Tips om conflicten meteen de kop in te drukken
Contact opnemen

Familiebedrijven zijn vaak gebaseerd op wederzijds vertrouwen. Vaak staat er maar weinig op papier. Als er een probleem ontstaat in het bedrijf kan dit niet op een strikt zakelijke kille manier worden opgelost. Omgekeerd kan ook een verwikkeling in de privésfeer de zakelijke relatie verstoren.

Als je niks doet mondt het gedoe uit in schurende, tijdvretende conflicten en voor je het weet ben je tijd aan het vermorsen met gesprekken met de advocaat en een procedure met ongewisse uitkomst.

Dit wil je echt tot elke prijs voorkomen. Je kunt toch echt niet de ene dag als broers tegenover elkaar bij de rechter staan en de volgende dag samen bij moeder op de koffie. Het beperken van de schade en het behouden van de relatie staan voorop.

Hoe?

Hoe zou het zijn …

 • …als je op zo’n moment even met mij in gesprek kunt gaan, dat ik met je meekijk en met je mee denk, je praatpaal, sparring partner
 • …als je inzicht hebt in hoe jouw medewerkers reageren op een conflict.
 • .. als je weet welke conflictstijl mensen hebben, zodat je daarop kunt sturen.
 • …als je de cruciale signalen kunt herkennen van een naderend conflict
 • …als je het gereedschap hebt om conflicten meteen de kop in te drukken.

Je familiebedrijf conflictvaardig maken kan zoveel opleveren. De investering verdient zich met gemak terug. Zoals mijn oma vroeger altijd al zei, “de vuile was hang je nou eenmaal niet buiten”. Los het intern op met mij aan je zijde.

Een innovatieve onderneming en organisatie investeert in conflictvaardigheid!

Smoor het conflict in de kiem en ontwikkel  investeer in een conflictvaardig bedrijf:

 • Cruciale signalen herkennen van een naderend conflict

·       Tips om conflicten meteen de kop in te drukken

Contact opnemen

Conflict-vrij leidinggeven hoe doe je dat?

Je bent een enthousiaste manager /leidinggevende en je werkt graag en hard. Ongevraagd krijg je ook altijd zaken op je bord die kunnen gaan escaleren in een conflict:

Deadlines die niet worden gehaald; een werknemer die al weken “ziek” thuis zit; medewerkers die op eilandjes lijken te werken; werknemers met eindeloze koffie- en rookpauzes; stroeve verhoudingen in het MT of de directie;

Als je niks doet mondt het gedoe uit in schurende, tijdvretende conflicten en voor je het weet ben je tijd aan het vermorsen met gesprekken met de advocaat en een procedure met ongewisse uitkomst.

Hoe?

Hoe zou het zijn …

 • …als je op zo’n moment even met mij in gesprek kunt gaan, dat ik met je meekijk en met je mee denk als je praatpaal, je sparring partner
 • …als je inzicht hebt in hoe jouw medewerkers reageren op een conflict.
 • .. als je weet welke conflictstijl mensen hebben, zodat je daarop kunt sturen.
 • …als je de cruciale signalen kunt herkennen van een naderend conflict
 • …als je het gereedschap hebt om conflicten meteen de kop in te drukken.

De onderneming/organisatie conflictvaardig maken kan zoveel opleveren. De investering verdient zich met gemak terug. Als we alleen al kijken naar de financiële gevolgen van ziekteverzuim van een enkele werknemer met een modaal inkomen. En denk ook eens aan stroeve verhoudingen met een leidinggevenden, managers die op elkaar niet goed begrijpen, al die schurende, tijdvretende situaties. Stel je eens een stijging in de arbeidsproductiviteit van 10-20 % voor. Dat is haalbaar als er geen tijd en energie wordt vermorst met gedoe en problemen.

Een innovatieve onderneming/organisatie investeert in conflictvaardigheid!

Smoor het conflict in de kiem en ontwikkel de conflictvaardigheden van jezelf en je medewerkers:

Wil jij

 • Cruciale signalen herkennen van een naderend conflict
 • Tips om conflicten meteen de kop in te drukken
Contact opnemen

 Je bent enthousiast over je baan als HR professional en je werkt graag en hard. Ongevraagd krijg je ook altijd zaken op je bord die kunnen gaan escaleren in een conflict:

Deadlines die niet worden gehaald; een werknemer die al weken “ziek” thuis zit; medewerkers die op eilandjes lijken te werken; discussies in de directie; stroeve verhoudingen met een leidinggevende; managers die  elkaar niet goed begrijpen.

Als je niks doet mondt het gedoe uit in schurende, tijdvretende conflicten en voor je het weet ben je tijd aan het verspillen met gesprekken met de advocaat en het aanleveren van allerlei stukken. Management en directie zijn bovendien nooit blij met torenhoge advocatenrekeningen en een procedure met ongewisse uitkomst.

Hoe??

Hoe zou het zijn …

 • …als je op zo’n moment even met mij in gesprek kunt gaan, dat ik met je meekijk en met je mee denk, je praatpaal, sparring partner
 • …als je inzicht hebt in hoe medewerkers en directie reageren op een conflict.
 • .. als je weet welke conflictstijl mensen hebben, zodat je daarop kunt sturen.
 • …als je de cruciale signalen kunt herkennen van een naderend conflict
 • …als je het gereedschap hebt om conflicten meteen de kop in te drukken.

De onderneming/organisatie conflictvaardig maken kan zoveel opleveren. De investering verdient zich met gemak terug. Als we alleen al kijken naar de financiële gevolgen van ziekteverzuim van een enkele werknemer met een modaal inkomen. En denk ook eens aan stroeve verhoudingen met een leidinggevenden, managers die op elkaar niet goed begrijpen, al die schurende, tijdvretende situaties. Stel je eens een stijging in de arbeidsproductiviteit van 10-20 % voor. Dat is haalbaar als er geen tijd en energie wordt vermorst met gedoe en problemen.

Een innovatieve onderneming en organisatie investeert in conflictvaardigheid!

Smoor het conflict in de kiem.

Zorg dat het bedrijf waar je werkt gaat investeren in conflict vaardigheden:

 • Cruciale signalen herkennen van een naderend conflict
 • Tips om conflicten meteen de kop in te drukken
Contact opnemen

MEER INFORMATIE

 • Individuele conflictstijlanalyse
 • Kickstartdag Conflictstijl
 • Strategiegesprek en Sparren
 • Emergency coaching/Eerste hulp bij een (dreigend) conflict
 • Mediation
 • Supervisiebijeenkomsten:
 • Voortgangsgesprekken met de directie
 • Training Conflict-en Stresspreventie
 • Webinar ‘Aan het roer blijven bij conflicten’ voor leidinggevenden
 • Vraag en antwoordsessie voor directeuren managers/leidinggevenden in Besloten Facebookgroep
Contact opnemen

De eerste stap om tot een conflictvrije onderneming/organisatie te komen, is het herkennen van signalen. Neem contact op als het volgende aan de hand is:

Bij een medewerker:

 • Hij/zij komt tegenwoordig ineens te laat;
 • Hij/zij neemt ineens heel vaak vrij;
 • Commitment lijkt weg;
 • Opdrachten worden niet goed uitgevoerd;
 • Deadlines worden niet gehaald;
 • Hij/zij lijkt jou te ontlopen;
 • Desinteresse in het werk;
 • Verslechterde prestaties;
 • Klagen over hoge werkdruk;
 • Frequent kortdurend ziekteverzuim;
 • Gemis aan focus en concentratie.

In het team:

 • Er vormen zich subgroepen i.p.v. één gezamenlijke groep;
 • Er wordt veel geklaagd bij het koffie-apparaat;
 • De lunch wordt niet meer gezamenlijk gehouden;
 • Mensen praten ineens niet meer met elkaar;
 • Gebrekkige communicatie en samenwerking;
 • Deadlines die steeds niet worden gehaald;
 • Uitstroom van talent;
 • Mensen beginnen meer op hun eigen eiland te werken.
Contact opnemen

OVER JOYCE

Conflicten intrigeren mij.

Zakelijke relaties: het lijkt om een zakelijk geschil te gaan maar het schuurt nooit alleen in het zakelijke. Verwachtingen, inzet, persoonlijkheden, irritaties. Je raakt elkaar, je drukt op elkaars rode knop. Liefdesrelaties: waarop kiezen we elkaar uit, waarom worden we verliefd en waarom lukt het niet om bij elkaar te blijven.

In 1986 ben ik na mijn studie rechten, met als specialisatie ondernemingsrecht, advocaat geworden en heb sindsdien honderden procedures gevoerd. Ik houd van het analytische stuk van het vak. Maar procedures blijken nooit het juiste middel om een relatie te beëindigen. Gaandeweg ben ik van de hardcore advocatuur overgestapt naar mediation (bemiddeling) en relatiebegeleiding. Begin jaren negentig heb ik een postacademische studie psychologie afgerond en zat ik in de eerste lichting mediators van Nederland. Ik houd van het mediationvak. Op deze wijze combineer ik het diepere inzicht in mensen en relaties met de harde kanten van de juridische realiteit.

Als advocaat en mediator werk ik altijd binnen conflicten. Wat gaat er allemaal in ons hoofd om, hoe zien wij de wereld, waarom klikt het met sommige mensen wel en andere niet, waarom ben je altijd jezelf maar reageer je in elke situatie weer anders?

Hoe mooi zou het eigenlijk zijn als ik mijzelf in die conflicten overbodig zou kunnen maken. Ik heb daartoe een nieuwe tak opgezet onder de naam Conflictmeester. Het gaat mij om het leren herkennen van de signalen van een naderend conflict en er voor te zorgen dat het probleem kan worden opgelost. Het liefst begin ik als er nog helemaal geen problemen zijn met het opstellen van een conflictstijlanalyse. Dat werkt vaak heel verhelderend.

Inmiddels bied ik een ruim assortiment begeleidingsmogelijkheden aan. De basis is eigenlijk altijd hetzelfde. Waar stroomt het, waar zit het vast en waar moet er een nieuwe stap worden gemaakt.

Ik ben de loods die je door zwaar weer heen, veilig de haven in leidt. Ook al weet je nu nog niet waar de haven zich bevindt.

Het is soms zware kost maar ik houd het luchtig en behapbaar. Ik ben van nature optimistisch en oplossingsgericht. We gaan strategisch en doelgericht te werk. Zonder eindeloze gesprekken maar met heldere interventies, creatieve oplossingen en een vleugje humor.

Wil je precies weten wat ik aan opleidingen en werkervaring hebt? Raadpleeg hier mijn CV!

Interesse? Neem contact op.

Neem contact op voor een kosteloos strategiegesprek of vraag het informatiepakket aan